ÇEREZ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Atermit Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (“Atermit” veya “Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Bu Çerez Aydınlatma Metni’nin amacı, https://www.actifoamsports.com/ internet sitemizde (“Site”) kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımız ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir.

Site’de kullandığımız, zorunlu çerezler haricindeki çerezler için, kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır. Kullanıcılar çerez yönetim paneli üzerinden, internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilmekte ve Zorunlu Çerezler dışında kalan tüm çerezler için “açık” veya “kapalı” seçenekleri ile tercihlerini belirleyebilmektedirler. Yine bu panel üzerinden kullanıcılar tercihlerini her zaman değiştirebilmektedirler.

1. İnternet Sitemizde Kullanılan Çerez Türleri

Çerez Türü

Açıklamalar

Oturum Çerezleri

Oturum çerezleri, Site’yi kullanımınız sırasında geçerli olan çerezler olup internet tarayıcısı kapatılıncaya kadar geçerliliklerini korurlar. İnternet sitemizde kullanım sürelerine göre oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup kullanıcı tarayıcısını kapattığında bu çerezler de silinmektedir.

Kalıcı Çerezler

Bu çerezler tarayıcınızda saklanan ve tarafınızca silininceye dek veya son kullanım tarihine kadar geçerliliğini koruyan çerezlerdir. Kalıcı çerez internet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmemekte ve belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir.

Birinci Taraf Çerezleri

Çerezin birinci taraf ya da üçüncü taraf olması durumu, internet sitesinin ya da etki alanının yerleştirdiği çereze göre değişiklik arz etmektedir. Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen internet adresi tarafından yerleştirilmektedir.

Üçüncü Taraf Çerezleri

Üçüncü taraf çerezler kullanıcının ziyaret ettiği etki alanından farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir.

Zorunlu Çerezler

Bu çerezler internet sitemizin çalışması amacıyla gerekli olan çerezlerdir. Söz konusu çerezler birinci taraf çerezler olup oturum süresince (gizlilik tercihlerinize dair çerezler hariç olmak üzere, zira bu çerezler oturum süresinden daha uzun ömürlüdür.) kişisel veri işlemekte, oturum sonlandığında otomatikman silinmektedirler. Söz konusu çerezler talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar. Ayrıca performans ve analitik amaçlı çerez internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesine olanak sağlamaktadır ve birinci taraftır. Bu sayede sitemizin performansını ölçmekte ve iyileştirebilmekteyiz.

İşlevsel Çerezler

Bu tür çerezler, internet sitemizi daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirme amaçlarıyla (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) kullanılmaktadır.

2. İşlenen Kişisel Verilerin İşlenme Amacı, Aktarıldığı Yerler, Aktarım Amacı, Toplanma Yönetimi ve Hukuki Sebebi

Zorunlu çerezler, talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması, internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesi) yerine getirilebilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir.

İşlevsel çerezler, internet sayfamızı daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirmek (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) amaçlarıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

İnternet sitemizde yer alan çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Kesinlikle Gerekli çerezler

Çerez Adı

Çerez Tipi

Çerez Süresi

Açıklama

__cf_bm Üçüncü taraf 30 dakika Bu çerez, Cloudflare'in Bot Yönetimi hizmetinin bir parçasıdır ve botlarla ilişkili kriterlere uyan gelen trafiğin yönetilmesine yardımcı olur.
_ym_uid Birinci taraf 1 yıl Bu çerez, Yandex.Metrica'ya aittir. Bu çerez, ziyaretçiye benzersiz bir kimlik belirlemek ve ziyaretçinin web sitesini nasıl kullandığı hakkında bilgi toplamak için kullanılır. Böylece kullanıcının izlenmesine yardımcı olur ve toplanan bilgiler siteyi geliştirmek için kullanılır.
_ym_d Birinci taraf 1 yıl Bu çerez, Yandex.Matrica'ya aittir. Bu çerez, kullanıcıların ilk site oturumunun tarihini saklamak için kullanılır
__cf_bm Birinci taraf 30 dakika Bu çerez, Cloudflare'in Bot Yönetimi hizmetinin bir parçasıdır ve botlarla ilişkili kriterlere uyan gelen trafiğin yönetilmesine yardımcı olur.
__cf_bm Üçüncü taraf 30 dakika Bu çerez, Cloudflare'in Bot Yönetimi hizmetinin bir parçasıdır ve botlarla ilişkili kriterlere uyan gelen trafiğin yönetilmesine yardımcı olur.

Performans çerezleri

Çerez Adı

Çerez Tipi

Çerez Süresi

Açıklama

_ga_ Birinci taraf 1 yıl 1 ay Kullanıcının web sitelerindeki gezinme aktivitesini takip etmek ve kullanıcının ilgi alanlarına daha alakalı reklamlar göstermek
_gid Birinci taraf 1 day Google Analytics tarafından ziyaretçilerin bir web sitesini nasıl kullandıklarına ilişkin bilgileri depolamak için ve aynı zamanda web sitesinin performansına ilişkin bir analiz raporu oluşturmak için kullanılır.
yandexuid Üçüncü taraf 1 yıl Bu çerez, kullanıcıları tanımlamak için kullanılır. Bu çerez, ziyaretçilerin web sitesini nasıl kullandığı hakkında bilgi toplar. Bu bilgiler, dahili analiz ve site optimizasyonu için kullanılır.
yandexuid Üçüncü taraf 1 yıl 1 ay Bu çerez, kullanıcıları tanımlamak için kullanılır. Bu çerez, ziyaretçilerin web sitesini nasıl kullandığı hakkında bilgi toplar. Bu bilgiler, dahili analiz ve site optimizasyonu için kullanılır.
_ga Birinci taraf 1 yıl 1 ay Google Analytics tarafından ziyaretçi, oturum ve kampanya verilerini hesaplamak ve ayrıca sitenin analiz raporu için site kullanımını takip etmek amacıyla kullanılır.
_ym_isad Birinci taraf 20 hours Yandex, bir ziyaretçinin reklam engelleyici olup olmadığını belirlemek için bu çerezi ayarlar.
ymex Üçüncü taraf 1 yıl Bu çerez, Yandex.Metrica performansı için yardımcı bilgileri depolar: Kimlik oluşturma süresi ve alternatif değerleri.
_gat_* Üçüncü taraf Oturum süresince Google Analytics tarafından istek oranını azaltmak için kullanılır (yüksek trafikli sitelerde veri toplanmasını sınırlamak)

Hedefleme çerezleri

Çerez Adı

Çerez Tipi

Çerez Süresi

Açıklama

IDE Üçüncü taraf 1 yıl Google DoubleClick IDE çerezleri, kullanıcının ilgili reklamları sunmak için web sitesini nasıl kullandığına ilişkin bilgileri kullanıcı profiline göre depolamak için kullanılır.
yuidss Üçüncü taraf 1 yıl Yandex tarafından kullanıcının ilk site oturumunun tarihini saklamak için kullanılır.
_gcl_au Birinci taraf 3 ays Google Tag Manager tarafından hizmetlerin kullanımında websitesinde reklam etkisinin ölçümlenmesi için kullanılır.

İşlevsellik çerezleri

Çerez Adı

Çerez Tipi

Çerez Süresi

Açıklama

yabs-sid Üçüncü taraf Oturum süresi Yandex.Metrica tarafından kullanılan çerezlerdir. Bu çerezler, kullanıcıların web sitesini nasıl kullandıkları hakkında bilgi vererek web sitesinin trafiğini ölçmek ve analiz etmek için kullanılır.

İşlevsellik çerezleri

Çerez Adı

Çerez Tipi

Çerez Süresi

Açıklama

TcmxSID Birinci taraf Oturum süresi Ticimax tarafından oturum ID bilgisinin tutulduğu çerezdir.
i Üçüncü taraf 1 yıl 1 ay İlgili reklamlar için IP adresi, coğrafi konum, ziyaret edilen web siteleri, kullanıcı tarafından tıklanan reklamlar vb. gibi anonimleştirilmiş kullanıcı verilerini kaydetmek için kullanılır.
sync_cookie_csrf Üçüncü taraf 10 dakika sync_cookie_csrf
i Üçüncü taraf 1 yıl 1 ay İlgili reklamlar için IP adresi, coğrafi konum, ziyaret edilen web siteleri, kullanıcı tarafından tıklanan reklamlar vb. gibi anonimleştirilmiş kullanıcı verilerini kaydetmek için kullanılır.
TcmxSID Birinci taraf Oturum süresi Ticimax tarafından oturum ID bilgisinin tutulduğu çerezdir.
CultureSettings Birinci taraf Oturum süresi Site üzerinde ülke/dil seçimi var ise seçilen kaydın teknik detaylarının tutulduğu cookiedir.         
ticimax_PopupSettings Birinci taraf 1 ay Kullanıcıya gösterilen popuplar ile ilgili teknik verilerin tutulduğu cookiedir.
sync_cookie_csrf Üçüncü taraf 10 dakika sync_cookie_csrf
_cfuvid Birinci taraf Oturum süresi Cloudflare tarafından kullanılan bir güvenlik çerezidir. Aynı IP adresini paylaşan farklı kullanıcıları ayırt etmek için kullanılır. 
_cfuvid Üçüncü taraf Oturum süresi Cloudflare tarafından kullanılan bir güvenlik çerezidir. Aynı IP adresini paylaşan farklı kullanıcıları ayırt etmek için kullanılır. 
_cfuvid Üçüncü taraf Oturum süresi Cloudflare tarafından kullanılan bir güvenlik çerezidir. Aynı IP adresini paylaşan farklı kullanıcıları ayırt etmek için kullanılır. 
sync_cookie_ok Üçüncü taraf 1 day Bu çerez, pazarlama amacıyla kullanılır
_ym_visorc Birinci taraf 30 dakika Yandex tarafından sitenin Oturum Kaydının doğru şekilde çalışmasını sağlamak için kullanılır.
CultureSettings Birinci taraf Oturum süresi Site üzerinde ülke/dil seçimi var ise seçilen kaydın teknik detaylarının tutulduğu cookiedir.         
Ticimax_Cart_SessionID Birinci taraf Oturum süresi Logout ve login sepetleri birleştirmek için kullanılan sepet id’lerin tutulduğu cookiedir.        
TicimaxReferer Birinci taraf 7 gün Kullanıcının siteye nereden yönlendirildiği bilgisinin tutulduğu cookiedir.
SonZiyaretEdilenUrunler Birinci taraf 7 gün Kullanıcının son ziyaret ettiği ürünlerin bilgisinin tutulduğu cookiedir.
ReklamKaynagi Birinci taraf 7 gün Kullanıcının siteye hangi reklam kaynağından yönlendiği bilgisinin tutulduğu cookiedir.
magazaBolgeSecimi Birinci taraf Tarayıcı süresi Bölgeye göre ürün göstermek için kullanıcının seçtiği bölgenin tutulduğu cookiedir
kampanyaTeklifleri Birinci taraf 7 gün Kullanıcıya özel kampanya önerimi için sayfada dolaşma süresinin tutulduğu cookiedir
productComparison Birinci taraf 7 gün Ürün karşılaştırma özelliği sunulan sitelerde, karşılaştırılan ürün idlerinin tutulduğu cookiedir
TiciPushNotification  Birinci taraf 30 gün  Kullanıcıya gösterilen push bildirimleri ile ilgili teknik verilerin tutulduğu cookiedir (gösterim durumu vb)
Ticimax_Member_Data Birinci taraf Oturum süresince Kullanıcıya ait kayıt bilgilerinin hashlenmiş bir şekilde tutulduğu cookiedir.

 

Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından internet sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla teknik iletişim dosyaları olan çerezler vasıtasıyla teknik ve otomatik yöntemlerle toplanmaktadır.

Çerezler vasıtası ile elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin aşağıda yer alan işlenme amaçları doğrultusunda, çerezlerin çalışması için birlikte çalıştığımız iş ortaklarımıza ve kanunen yetkili kamu kurumlarına çerezlerin kullanılabilmesi ve resmi kurum taleplerinin karşılanabilmesi için aktarılabilecektir.

3. Çerez Kullanımının Engellenmesi

İnternet sitemizde yer alan Çerez Tercihleri linkine tıklayarak istediğiniz anda çerezlere ilişkin tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Çerez yönetim panelindeki butonları tercihinize göre açık veya kapalı konuma getirerek “Tercihlerimi Onayla” butonuna tıklayınız. Ayarlarınızı etkin hâle getirmek için sayfayı yenileyiniz.

Bunun yanı sıra, tarayıcı ayarları aracılığıyla da kısmen kontrol sağlanabilmektedir. Sık kullanılan tarayıcılarda çerezlerin yönetimine ilişkin bilgilere aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla erişebilirsiniz: Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkânına sahipsiniz. Tarayıcı üreticileri, kendi ürünleri özelinde çerezlerin yönetimi hususunda ilgili yardım sayfaları sunmakta olup daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki tabloyu inceleyiniz.

2. Çerezlerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?

Çerezlerinize ilişkin talepleriniz ve haklarınız Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesinden kaynaklanmakta olup bu madde kapsamındaki taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca şirketimize iletebilirsiniz.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca Şirket’imizin “Barış Mah. 1805/4 Sok. No:14 Gebze/KOCAELİ” adresine posta yoluyla veya www.actifoamsports.com adresindeki İletişim formu doldurup onaylamak suretiyle tarafımıza iletebilirsiniz.

Şirketimiz tarafından düzenlenen işbu Çerez Aydınlatma Metni kişisel bilgi uygulamalarımızın gösterilmesi amacıyla, periyodik olarak güncellenebilir. Çerez Aydınlatma Metnimizde önemli herhangi bir değişiklik yapılması durumunda, başta internet sitemiz aracılığıyla olmak üzere bilgilendirme yapılacaktır.

Görüş ve sorularınızla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Ünvan : Atermit Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Firma Adresi : Barış Mah. 1805/4 Sok. No:14 Gebze/KOCAELİ
Vergi Bilgileri : Yüreğir 6930027408
Mersis No : 063002740800025
Telefon : 05079643473
Fax : 0 (262) 641 79 70
E-Posta : [email protected]
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Kvkk sözleşmesini inceleyebilirsiniz.